دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت در رشته های زیر بدون کنکور دانشجو می پذیرد
  1. کاردانی ناپیوسته صنایع غذایی
  2. کاردانی ناپیوسته ( فنی ) عمران
  3. کاردانی ناپیوسته کامپیوتر
  4. کاردانی پیوسته کامپیوتر

شرایط جهت ثبت نام در رشته های بدون کنکور

الف) خواهران.
ب) افراد دارای کارت پایان خدمت وظیفه عمومی .
د) پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارائه گواهی و موافقت دستگاه خدکتی مربوطه که صراحتاً به نحوه استخدام فرد و موافقت با تحصیل وی اشاره شده باشد. (درمورد شاغلین به خدمت رسمی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مفاد بخشنامه شماره 272106/43 مورخ 18/08/87 توجه گردد.) همچنین افرادی که به عنوان سرباز معلم مشغول خدمت می باشند و ضمن دارا بودن شرایط استفاده از معافیت تحصیلی ، از خدمت ترخیص شده اند.
هـ) متولدین 1338 تا 1354 که از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند. رویت مندرجات شناسنامه متولدین 1337 و قبل از آن برای ثبت نام کفایت می نماید لیکن متولدین سالهای 1338 تا 1354 در صورت تمایل برای ثبت نام بایستی کارت معافیت دائم خود را اخذ و به دانشگاه ارائه نمایند ولی چون دریافت کارت معافیت آنان زمان خواهد برد ، ضمن اخذ تعهد از آنان حداکثر تا قبل از نیمسال دوم به آنان فرصت داده شود کارت معافیت دائم خود را ارائه نمایند .
و) شاغلین خدمت وظیفه عمومی که پس از انجام خدمت با ارائه گواهی اتمام خدمت از وظیفه عمومی مراجعه می نمایند.
ز) طلاب حوزه علمیه معتبر با مجوز شورای مدیریت حوزه مربوطه تا زمانیکه از معافیت تحصیلی حوزه استفاده می نمایند.
ح) متولدین سال 1372 و بعد از آن مشروط به رعایت دقیق مفاد بند 9 این بخشنامه .
تبصره : با توجه به اینکه تعدادی از متقاضیان تحصیل در رشته های مقطع کاردانی فاقد شرایط مندرج در بند فوق می باشند لازم به توضیح است که :
* این دسته از داوطلبان در صورت شرکت در آزمون سراسری 89 می توانند با ارائه کارنامه ، در یکی از رشته های هم مجموعه با مجموعه امتحانی مقطع کاردانی ناپیوسته این آزمون در یکی از واحدها و یا مراکز آموزشی مورد نظر (به جز در شهر تهران و مراکز استان ها) ثبت نام نمایند.

* افرادی که در آزمون کاردانی پیوسته سال 89 شرکت نموده اند نیز می توانند با ارائه کارنامه در رشته امتحانی خود و یا رشته تربیت بدنی در یکی از واحدها ، مراکز آموزشی و یا آموزشکده های فنی و حرفه ای سما مورد نظر (به جز در شهر تهران و مراکز استان ها ) ثبت نام نمایند .